NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PACIENȚI

  Stimată doamnă /Stimate domn

  Clinica OncoSurg este o clinică privată ce oferă servicii medicale de înaltă calitate în domeniile chirurgie oncologică, ginecologie oncologică, ginecologie generală, chirurgie generală și oncologie.

  Clinica OncoSurg a luat naștere ca urmare a dorinței de a oferi cel mai bun diagnostic și tratament pentru pacienții cu afecțiuni oncologice.

  Clinica OncoSurg are sediul în Cluj-Napoca, str. Observatorului nr.11, Cluj-Napoca, jud.Cluj , având codul unic de înregistrare nr. 15414523, şi număr de ordine în registrul comerţului J12/1140/2003 contul nr. RO64 BTRL 0130 1202 K893 deschis la Banca Transilvania , telefon 07544 523 655, fax. 0364 408 018, mail : office@oncosurg.net; reprezentată prin Eniu Dan Tudor, cu funcţia de Administrator.

  Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE Clinica OncoSurg se obligă să administreze în condiţii de confidenţialitate şi siguranţă şi numai în scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei sau altă persoană în condiţii legale, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

  Ne angajam sa protejăm și să prelucrăm în maximă siguranță datele dvs. cu caracter personal și suntem obligati sa facem acest lucru prin lege, înţelegând că în exercitarea actului medical se aplică etica confidenţialităţii si respectul vieţii private. Profesioniştii noştri în domeniul medical se supun unei obligaţii profesionale de confidenţialitate. Confidenţialitatea datelor personale este păstrată şi după deces.

  Abordarea noastră este conformă cu recomandările Regulamentului General de protecţie a datelor. Nu este însă posibil să acorzi îngrijiri medicale unui pacient fără a colecta si înregistra date personale si date privind sănătatea. În calitatea dumneavoastră de pacient, pentru a beneficia de serviciile medicale pe care le solicitaţi va fi nevoie să ne furnizați date cu caracter personal de bază ( date de identificare) și date privind sănătatea dvs. Deasemenea, dacă veți decide să ne puneți la dispoziție documente medicale privind istoricul de sănătate al dvs, și/sau informaţii de contact ale rudelor sau familiei dvs., acestea vor fi prelucrate în accord cu toate prevederile de mai sus.

  În urma serviciilor medicale prestate în Clinica OncoSurg cream date medicale cu privire la dvs, necesare furnizării diagnosticului medical si/sau tratamentului medical. Vă asigurăm că toate datele colectate au ca scop asigurarea de servicii medicale oferite de noi şi îndeplinirea obligaţiilor noastre legale de comunicare şi evidenţă.

  Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terţi: mass media, societăţi de asigurări etc. sau către membrii familiei, cu excepţia cazului în care vă exprimaţi acordul în scris în acest sens.

  De la prevederile precedente sunt exceptate anumite situaţii prevăzute de legislaţia în materie: situaţii epidemiologice deosebite, situaţii climatologice deosebite, și, dacă este cazul, la solicitarea organelor de anchetă penală, dacă există o anchetă penală în desfăşurare sau dacă există ordin judecătoresc în acest sens etc.

  Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Clinica OncoSurg şi vor putea fi comunicate numai următorilor destinatari: CAS, DSP, Colegiul Medicilor (dacă este cazul) şi altor unităţi medicale ambulatorii şi spitaliceşti (dacă este cazul) în baza prevederilor legale incidente.

  Conform Regulamentului mai sus menţionat şi Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

  Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveţi dreptul să stiți că datele dvs. sunt procesate, că aveţi dreptul să vă accesaţi datele cu caracter personal procesate de noi și să vi se furnizeze informaţii despre ceea ce face Clinica OncoSurg cu datele dvs. cu caracter personal.

  Dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveţi dreptul să corectați sau să vă completați datele cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete. Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

  Dreptul de a solicita ştergerea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta inseamnă că aveţi dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal în anumite circumstanţe dacă nu există motive legale pentru continuarea procesării.

  Dreptul de a ne solicita restrictionarea prelucrării. Aceasta înseamnă că puteți solicita blocarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Solicitarea dvs. validă va însemna că vom avea dreptul să stocam datele dvs. cu caracter personal, dar nu vom avea dreptul sa le procesam în continuare.

  Dreptul la transferabilitatea datelor. Vă permite să vă accesaţi și să vă reutilizați în propriile scopuri și în cadrul diferitelor servicii datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Aveţi dreptul să primiţi și să transferati cu uşurinţa o copie electronică a datelor dvs. cu caracter personal și sa ne cereţi să o transferam altui operator.

  Dreptul de a cere să nu fiți informat în cazul în care informațiile medicale prezentate v-ar cauza suferință, precum și dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris.

  Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul Clinicii OncoSurg cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@oncosurg.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă: Clinica OncoSurg, str. Observatorului nr.11, Cluj-Napoca, jud.Cluj. Totuşi acest fapt va atrage după sine imposibilitatea acordării actului medical de către unitatea noastră.

  Clinica OncoSurg, poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate/pacientului să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere competente şi de a introduce o cale de atac judiciară.

  Cu stimă,

  Dr.Eniu Dan Tudor

  Clinica OncoSurg,